62. međunarodna regata Bled 2017, 09.-11.06.2017.

Na ovogodišnjem 62. izdanju međunarodne regata na Bledu, boje našega Kluba predstavljali su (trenutno) naši najbolji veslači: Patrik Farkaš, Karlo Habuda, Filip Lesić, Teo Čižić, Matija Turčić, Anton Vučinić, Ante Čanić, Lovro Stanić, Katarina Vučina i Talia Kovačić.

Na regati, koja se je održala od 09.-11.06.2017. nastupili smo u slijedećim disciplinama:
prvoga dana nastupili smo u: 1xJMA (Teo Čižić i Matija Turčić), 2xJMA (Filip Lesić, Karlo Habuda), 1xJMB (Anton Vučinić) i 1xJŽB (Talia Kovačić).
drugoga dana nastupili smo u: 4-JMA (Lovro Stanić, Ante Čanić, Teo Čižić i Matija Turčić), 2xJŽB (Katarina Vučina i Talia Kovačić), te kombiniranim 4xJMA (Filip Lesić i Karlo Habuda u kombinaciji s Goranom Mahmutovićem i Marinom Perkovićem iz VK “Mornar”), i kombiniranom 2xJMB (Anton Vučinić u kombinaciji s Ninom Perišićem iz VK “Krka”).
oba dana za izbornu vrstu u 1xJMA nastupio je Patrik Farkaš.

Od rezultata istaknuli bi prvo mjesta Patrika Farkaša (1xJMA), druga mjesta Katarine Vučine i Talie Kovačić (2xJŽB), Filipa Lesića i Karla Habude (kombinirani 4xJMA), te treće mjesto Antona Vučinića (kombinirani 2xJMB).

Čestitke svim veslačima kao i njihovim trenerima Anti Dragoviću i Borisu Matinu.